Historie zámku

Při prohlídce zámku uvidíte

Zajímavosti zámku nejkrásnější poštovní známku světa 2010, unikátní muzeum, stříbrný a zlatý poklad mince z od r. 1012 do současnosti a přispějete na záchranu památek.

PROHLÍDKY ZÁMKU po předchozím objednání denně 10:00 – 15:00

KVĚTEN,ČERVEN
soboty a neděle + státní svátky: 1.5. a 8.5.

ČERVENEC,SRPEN
soboty a neděle + státní svátky: 5.7. a 6.7.

ZÁŘÍ,ŘÍJEN
soboty a neděle

Prohlídka se vždy přizpůsobí složení skupiny /děti, senioři a pod/. Trvale přístupné přízemí zámku – muzeum obce a vstupní hala.

1388

První zmínka o panském sídle a statku ve Vidovicích je datována do roku 1388, kdy byl vlastníkem tehdy šlechtický (zemanský) rod s přídomkem „z Vidovic“. Prvním z nich je Vavřinec z Vidovic, poté přešlo vlastnictví na jeho syny Beneše, Jakuba a Jana. Současně s nimi žil Bohuněk z Vidovic v letech 1412-1416. Za Vavřince další díly vsi patřily libeřskému faráři Zdislavovi.

2. pol 15. století

Panské sídlo však zřejmě během 2. poloviny 15. století zaniklo, možná následkem událostí v průběhu husitské revoluce. Dále byla ves několik set let rozdělena.

17. století

V 17. století náležela ves Vidovice s poplužním dvorem ke statku Velké Popovice.

1808

Od roku 1808 pak ke vsi Chlum.

1877

Roku 1877 byl do zemských desek zapsán samostatný statek nazvaný Vidovice. 24. prosince 1877, v den kdy se vdávala Eleonora, dcera manželů Brzorádových, za Rudolfa Kainze, získali novomanželé  nově vytvořený samostatný zámek Vidovice oddělením od Chlumu. Jejich takto nabytý majetek tvořila reprezentativní budova, statek s cihelnou a pozemky. Manželé Kainzovi měli sedm dětí: Alfreda (*1854), Friedricha (*1860), Adele (*1863), Marii (*1865), Zdenku (*1870), Emu (*1871).

1894 a 1904

V roce 1894 byl statek a  zámek odprodán novým majitelům Milnerům, kteří zde roku 1904 /letopočet v přízemí – dnešní muzeum/ provádějí největší a nejpodstatnější stavební úpravy a od roku 1906 je sídlo nazýváno „nově vystavěným zámkem s parkem“. Mezi významné vlastníky panství či zámečku patřili známé osobnosti jako např. Václav Stařimský, svobodný pán z Libštejna, Jan Josef Václav Radecký z Radče, rodina Brzorádova, Eleonora a Rudolf Kainzovi, Milnerovi, Dr. prof. Blažek nebo šlechtický rod Berchtoldů.

2. pol. 20. století

Od 2. poloviny 20. století zde byla Československá armáda – protivzdušná obrana Prahy. Po roce 1990 byl areál se zámkem převeden na obec a o 3 roky později prodán soukromé firmě, která zámek a celý areál velmi zadlužila.

18.4. 2005

Dne 18. dubna 2005 začala nová epocha zámečku  Kunice – Vidovice. Ten získává nové majitele, kteří uskutečnili jeho celkovou rekonstrukci (video), rozšíření o přístavbu křídla do parku, rozšíření parku, stavbu sportcentra Na zámečku a zpřístupnění široké veřejnosti. Areál je určen zejména  firmám, rodinám, mládeži  a sportovcům. Rodina JUDr. Václava Růžičky a  jeho 5 dětí dělá z celého areálu unikátní místo pohody pro firemní akce, sport, kulturu, zábavu, ponaučení a vytváření vztahu k přírodě a lidem navzájem. Pan Růžička má velký zájem, aby jeho děti  dále rozvíjely areál, který využívá široká veřejnost. Po letech (od roku 2005) velkého úsilí  a provozu dnešní majitele  zejména uspokojuje, že se toto místo stalo místem setkávání zajímavých lidí a těší se velkému zájmu firem, dětí a sportovců.

Další zajímavé historické skutečnosti:

1) Skryté poklady zámeckého muzea

Při čištění mincí v obecním muzeu Kunic na zámku BERCHTOLD se zjistilo, že některé mince jsou až 1 000 let staré. Po vyčištění a  odborném vyjádření numismatiků se již část mincí vystavuje. Ve vitríně v přízemí zámku je k vidění například denár z doby prvního českého krále Vratislava II., vyražený po roce 1086. Dále jsou zde umístěny pražské groše ze 13. a 14. století, tolar z roku 1 600, mince z území Čech do 20. století a zahraniční mince s portréty světových panovníků od Napoleona po anglickou královnu.

Sbírka historických mincí


Od  15. dubna 2013 bude muzeum rozšířeno o velký salonek, ve kterém bude trvalá  výstava „Krása bankovek“ s ukázkou bankovek Rakouska – Uherska, Československa, Ruska, Německa, Itálie a dalších zemí z období 1878 – 1945. Bankovky jsou zde netradičně prezentovány jako umělecká díla.

2) Vojenská pietní místa v Kunicích

bližší informace najdete na této stránce.